Organisatie

 

Het inloophuis wordt aangestuurd door een stichtingsbestuur. Het bestuurslid P&O begeleidt de twee parttime coördinatoren: Mariken den Hartog en Wietske Krijgsman.

 

De coördinatoren vormen samen met de stafleden de staf voor de vrijwilligers. De belangrijkste taak van de coördinatoren is het aansturen van ruim 90 vrijwilligers.

 

Bestuursleden en de vrijwilligers werken geheel op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen geldelijke beloning. De coördinatoren worden conform de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening beloond.

 

 

Historie

  • Het inloophuis bevindt zich in een historisch pand, gebouw De Haven, in de binnenstad van Gouda

  • In 1893 werd het pand in gebruik genomen door dertien Joodse bewoners. Het kreeg de naam 'Centraal Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën'

  • Het inloophuis is daarna gebruikt voor kerkelijke/diaconale doeleinden

  • Het inloophuis is ontstaan vanuit een initiatief van vrijwilligers van koffiebar ‘t Spuigat in 1995

  • In 2011-2013 zijn er Stolpersteinen geplaatst op de stoep voor het inloophuis, dit zijn gedenktekens voor degenen die in gebouw De Haven hebben gewoond en in de oorlog zijn gedeporteerd   

Bestuur

Ton van den Brink        

Thea Olbertijn             

Suzanne Bijl                

Jan Haan                      
Bep Schuilenburg         

Hessel Boon

voorzitter

personeel

financiën

fondsenwerving

secretariaat

algemeen

2012-09-19 11.25.20.jpg

Visie

Inloophuis Domino is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn.

Vanaf het begin is er de keuze gemaakt om vanuit een christelijke identiteit te werken, uitgedragen door praktische hulp.

 

Stichting Inloophuis Domino wil er zijn voor de ander. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst.

Privacy - AVG

Inloophuis Domino gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer lezen ...

Jaarverslag en beleid